MARGARETA SJÖBLOM SALUTOGEN PSYKOLOGI*

 

Jag kan nås på telefon
0155-26 83 07
eller 070-604 19 70
 eller på min e-postadress

Jag vänder mig till alla som i sitt arbete behöver förhålla sig professionellt till andra  människor såväl inom offentlig som privat sektor.

Det kan handla om att utveckla den egna yrkesrollen, couching, att få en ökad förståelse av andra människors fungerande, att möta barn och vuxna med olika svårigheter och som befinner sig i kriser i livet.

Jag har en systemisk salutogen grundsyn som innebär en tillit till individens möjlighet till förändring och utveckling. Att handleda innebär att utveckla människors förmåga att kommunicera med varandra och att bättre kunna ta tillvara sina egna resurser.

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt filosofie doktor i hälsovetenskap. Jag har varit yrkesverksam sedan 1976, och har arbetat inom skola, förskola och psykiatri samt även haft privata handledningsuppdrag. Jag har arbetat i England och USA som psykolog.

* Bifirma i Tekedo AB